List otwarty do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego

19 sierpnia 2018 Wyłącz przez Marek Sękowski

Z inicjatywy wiceprzewodniczącego Federacji Związków Zawodowych “Jedność” Marka Sękowskiego w dniu 17.08.2018 wystąpiliśmy z listem otwartym do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w celu podjęcia działań, mających zakończyć istnienie rażących dysproporcji pomiędzy pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a pracownikami JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. Naszym zdaniem najwyższy czas skończyć z dzieleniem pracowników na lepszych i gorszych w GK JSW S.A.

Treść listu poniżej

 

Pismo pokazujące poziom średniego wynagrodzenia w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

dav