List otwarty do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego

Z inicjatywy wiceprzewodniczącego Federacji Związków Zawodowych „Jedność” Marka Sękowskiego w dniu 17.08.2018 wystąpiliśmy z listem otwartym do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w celu podjęcia działań, mających zakończyć istnienie rażących dysproporcji pomiędzy pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a pracownikami JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. Naszym zdaniem najwyższy czas skończyć z dzieleniem pracowników na lepszych i gorszych w GK JSW S.A.

Treść listu poniżej

 

Pismo pokazujące poziom średniego wynagrodzenia w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

dav

Pomiary temperatur w miejscu pracy na KWK Budryk

W związku z ostatnimi przypadkami omdleń pracowników związanych z nagłym wzrostem temperatury w dniu 02.08.2018 zostało złożone pismo do dyrekcji […]

Spór zbiorowy w JSW Szkolenie i Górnictwo – protokół rozbieżności

W opublikowanym w dniu 19.08.2018 liście otwartym do Premiera Polskiego Rządu Pana Mateusza Morawieckiego wspomnieliśmy o toczącym się sporze zbiorowym […]