ŁAMANIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W JSW SA

KOLEJNY EFEKT BEZMYŚLNOŚCI I BRAKU WIEDZY

BETONU ZWIĄZKOWEGO

Na KWK „Budryk” pracodawca podjął decyzję o czasowym oddelegowaniu części pracowników zatrudnionych pod ziemią do pracy na powierzchnię tłumacząc to pilną potrzebą zakładu. Jako podstawę prawną swojej decyzji podaje zapis nowego Regulaminu Pracy JSW tak ochoczo akceptowanego i firmowanego przez reprezentatywne pseudo-związki, a dokładnie § 15 ust. 6, który brzmi:

W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, pracownikowi może być powierzona inna praca niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3-ch miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

Z.Z. „Jedność” stoi na stanowisku, że takie działanie pracodawcy jest ewidentnym łamaniem gwarancji pracowniczych zawartych w porozumieniu z 5-go maja 2011r.

Zapisy Regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne niż źródła Prawa Pracy!

Zwróciliśmy się do Państwowej Inspekcji Pracy o pilne przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Czekamy na stanowisko PIP. Przedstawiamy pisma w tej sprawie!

Szkoda jedynie, że załoga znów musi ponosić konsekwencje bezmyślności i braku wiedzy betonu związkowego, który najpierw podpisuje co się im podsunie, a później myśli- oczywiście jak się z tego wytłumaczyć!!!

Poniżej prezentujemy treść pism w tej sprawie

slajd1 slajd2 slajd3

Pismo w sprawie usprawnienia sprzedaży węgla dla Pracowników JSW z KWK „Budryk”

Poniżej przedstawiamy pismo wraz z odpowiedzią do Dyrektora KWK „Budryk”, w celu usprawnienia pracy wagi jak i kasy by umożliwić […]

Piszą o naszych działaniach w mediach i jest pierwsza odpowiedź rzeczniczki JSW w sprawie Barbórek

Poniżej prezentujemy artykuł z Portal Górniczy NETTG.pl w którym to rzeczniczka JSW odnosi się do naszego wczorajszego pisma, samo zainteresowanie […]