Kontrola ochrony danych osobowych w JSW SA

W związku z tym, aby ukrócić praktyki stosowane przez kierownictwa kopalń na niektórych zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA polegających na wywieraniu wpływu na członków naszego związku, wystąpiliśmy do generalnego inspektora ochrony danych osobowych o kontrolę w sprawie bezprawnego udostępniania danych osobowych naszych członków, osobom do tego nieupoważnionym, nasz wniosek został przyjęty i w tej sprawie zostanie wszczęte postępowanie przez GIODO.

Poniżej treść pisma otrzymanego w tej sprawie

IX rocznica rozpoczęcia 46 dniowego strajku w KWK Budryk

Dokładnie 9 lat temu 17 grudnia 2007 roku górnicy z KWK Budryk, domagając się m.in. zrównania płac z innymi kopalniami […]

Kontrola PIP w JSW SA

W dniu dzisiejszym Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek rozpoczęła kontrolę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA przedmiotem kontroli będzie: podzielenie […]