KOLEJNY SUKCES JEDNOŚCI- BARBÓRKA W CAŁOŚCI I WĘGIEL DLA WSZYSTKICH

BRAKUJĄCY WĘGIEL ZA 2015r DLA WSZYSTKICH !!!!

W dniu 27 października 2016 pod naciskiem Związków Zawodowych „Jedność” i na skutek wygranych spraw Sądowych przez „Jedność”,  Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisał z betonem związkowym porozumienie, w którym to zapewnia dla wszystkich wypłatę nagrody barbórkowej prawdopodobnie w całości do dnia 04 grudnia br. oraz zaległej 0,84 tony węgla za 2015 rok wszystkim pracownikom do dnia 28 lutego 2017. W uzasadnieniu czytamy że jest to spowodowane zapadającymi wyrokami sądowymi nakazującymi wypłatę bezprawnie zabranych świadczeń. Przypomnijmy że tylko Związek Zawodowy „Jedność” występował i skutecznie wykazywał przed Sądami Pracy bezprawność działań Betonu Związkowego z Zarządem JSW SA, jak również to właśnie „Jedność” wystąpiła w tej sprawie do Zarządu JSW SA z wnioskiem o wypłatę tych świadczenia wszystkim pracownikom.

 Działania te pokazują dokładnie jak skutecznie walczymy o Wasze prawa

 Poniżej prezentujemy treść naszego pisma w sprawie wypłat ww. świadczeń jak i treść porozumienia. Zapraszamy do dalszego wstępowania w szeregi ,,Jedności” po to abyśmy jeszcze skuteczniej walczyli o Wasze prawa.

cci20161014

 

cci20161028

ZERWANA NIĆ POROZUMIENIA ?

W dniu dzisiejszym wszystkie organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA otrzymały zastrzeżenie co do spełniania warunków reprezentatywności.  Przypomnijmy […]

Biuletyn Informacyjny – Wydanie Specjalne

Poniżej prezentujemy wydanie specjalne biuletynu informacyjnego Związku Zawodowego „Jedność”