Kolejne wyroki w sprawie bezprawnie podzielonych Barbórek i nie tylko

Kolejny raz Sąd przyznaje rację „Jedności” w toczonych sprawach sądowych w których reprezentujemy naszych członków o bezprawne dzielenie barbórki na raty, za pracę w godzinach nadliczbowych, o wyrównanie 14-tej pensji jak i o odsetki od nagrody z okazji „Dnia Górnika”. Poniżej publikujemy część wyroków które zapadły w wyżej wymienionych sprawach.