Kolejne wyroki w sprawie bezprawnego dzielenia Barbórek

Kolejne wyroki w sprawie bezprawnego dzielenia Barbórek

Poniżej prezentujemy treść kolejnych wyroków Sądu w sprawie bezprawnego dzielenia nagród Barbórkowych

cci20160914 cci20160914_0001 cci20160914_0002