Kolejne Wyroki Sądowe w sprawie nadgodzin i nagród barbórkowych

16 września 2016 Wyłącz przez Oskar Karwacki

 Przedstawiamy kolejne wygrane wyroki sądowe w sprawach członków Z.Z. “Jedność” dotyczących wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wypłaty odsetek od zaległej części nagrody barbórkowej

>>>TREŚĆ WYROKÓW<<<<