Kolejne Wyroki Sądowe w sprawie nadgodzin i nagród barbórkowych

Kolejne Wyroki Sądowe w sprawie nadgodzin i nagród barbórkowych

 Przedstawiamy kolejne wygrane wyroki sądowe w sprawach członków Z.Z. „Jedność” dotyczących wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wypłaty odsetek od zaległej części nagrody barbórkowej

>>>TREŚĆ WYROKÓW<<<<