JZR

 Związek Zawodowy „Jedność” Pracowników Jastrzębskich Zakładów Remontowych

kontakt: Paweł Gurgul – tel. 666 852 806

e-mail :  jzr@zzjednosc.pl

oraz siedziba Związku Zawodowego „Jedność” Pracowników JSW SA KWK Krupiński

i siedziba Związku Zawodowego „Jedność” Pracowników JSW SA Ruch Borynia

Zarząd Związku:

Gurgul Paweł – Przewodniczacy Zarzadu
Szlijan Adam – członek zarządu
Bodziuch Grzegorz – członek zarządu
Wysocki Tomasz – członek zarządu