W poniedziałek 22-go października władze PLL LOT poinformowały opinie społeczną o zakończeniu sporu zbiorowego oraz podpisaniu porozumienia. Równolegle dotarły do nas informacje o akcji protestacyjnej pracowników PLL LOT.

Jak widzicie patologiczna sytuacja związana z uległymi związkami zawodowymi będącymi na usługach zarządu spółki występuje także w innych Spółkach Skarbu Państwa- nie tylko u nas! Porozumienie podpisały dwie z sześciu biorących udział w sporze organizacji związkowych skupiających łącznie zaledwie 50 pracowników. Nie trudno się domyśleć jakie:

ZZ NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy Pracowników PLL LOT.
Pozostałe organizacje, które nie podpisały porozumienia zrzeszają ponad 1000 pracowników.

Spór zbiorowy w PLL LOT trwa od 2013 roku, dotyczy m.in. wypowiedzenia regulaminu wynagradzania oraz  mobbingu i zastraszania pracowników. (Czego sztandarowym przykładem jest zachowanie Zarządu wobec biorących udział w akcji protestacyjnej pracowników w trakcie sporu).

Czy zauważacie analogię do zachowania „reprezentatywnych” organizacji w naszej spółce kiedy to w 2015 roku podpisali wbrew wiedzy i woli załogi porozumienie zawieszające znaczną część wynagrodzeń, bądź jak w 2007/2008 podczas strajku na KWK „Budryk” nawoływali do spacyfikowania strajkującej załogi!

Dlaczego zawsze kiedy załoga spółki skarbu państwa bądź innych spółek walczy o swoje prawa, o byt i przyszłość swoich rodzin zjawia się „reprezentatywna w rozumieniu ustawy…” centrala związkowa oficjalnie romansująca z rządem, jawnie się z nim identyfikująca i odwraca się dupą w stronę załogi pomagając rządzącym?!

Oto jest odpowiedź i cena za taką postawę- Nowa ustawa o związkach zawodowych, a w niej nowy art. 111, który mówi o zasadach przyznania dotacji celowej dla organizacji reprezentatywnych w rozumieniu ustawy… (dobrze wiemy o kogo chodzi), którą udziela minister właściwy do spraw pracy z budżetu państwa w kwocie do 300 000 zł rocznie!!! Czy dlatego siedzą cicho nie angażując się w żądne spory, a kiedy sytuacja wymaga uspokojenia wtedy po cichu podpisują krzywdzące załogę porozumienia?!?!

ILEŻ RAZY JESZCZE DAMY SIĘ IM OSZUKAĆ!

            Poniżej prezentujemy treść listu otwartego skierowanego przez Zastępcę Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowy „Jedność” – Marka Sękowskiego, do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej, pana Mateusza Morawieckiego oraz list poparcia do strajkującej załogi PLL LOT.

 

By Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"

Jedność App

FREE
VIEW