Jest reakcja na bezprawie w bezpieczeństwie pracy w JSW

Niestety! Wciąż docierają do nas drastyczne informacje, że pracownicy narażani są na utratę zdrowia i życia poprzez ślepe dążenie władz poszczególnych zakładów do realizacji planów wydobycia.

W takich sytuacjach musimy reagować – jest to nasz wspólny obowiązek. Tym razem spotkaliśmy się z natychmiastową reakcją- za co dziękujemy w imieniu pracowników! Niecałe dwie godziny po złożeniu przez nas pisma w Okręgowym Urzędzie Górniczym w zainteresowanej kopalni doszło do ogólnej paniki! W ekspresowym tempie zaczęto przewietrzać wyrobiska, usuwać wszelkie nieprawidłowości i opylać wszystkie chodniki! 

„Pracodawco przyjazny pracownikom!” – tytuł zobowiązuje! – będziemy żądać tej „przyjaźni” wobec pracowników!

Będziemy nadal natychmiastowo reagować na wszystkie podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości mogących mieć ujemne skutki dla zdrowia naszych pracowników!         

                     ……cdn…

Biuletyn Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych „Jedność”

Przytoczone poniżej dwa cytaty ze strony internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., pozwolą zrozumieć Wam sytuację, w jakiej znaleźli się: były […]

Jest akt oskarżenia wobec osób oczerniających Marka Sękowskiego

Jak poinformował Przewodniczący Związku Zawodowego Jedność Marek Sękowski na swoim profilu w portalu Facebook „Marek Sękowski – Niewygodny Pracownik„ do […]