JEDNOŚĆ W WALCE O WASZE PIENIĄDZE

5 listopada 2016 Wyłącz przez Oskar Karwacki

Witajcie, po raz kolejny mamy przyjemność zaprezentować Wam kolejne wyroki Sądu Pracy w sprawie bezprawnie wydłużonego przez leśnych dziadków z betonu związkowego czasu pracy na dole po strajku w 2015.

Tym samym informujemy że każdy z Was może za naszym pośrednictwem, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tym związanych, odzyskać należne mu wynagrodzenie za nieudolne działanie betonu związkowego i Zarządu JSW SA, wystarczy osobiście przyjść do naszych siedzib na każdej kopalni JSW SA i otrzymacie wszelką pomoc w tym zakresie jak i wystąpimy w Waszym imieniu do Sądu Pracy o należne Wam wynagrodzenie.

Przypominamy każdemu z Was należy się wynagrodzenie  z tytułu nadgodzin za bezprawne wprowadzenie 8 godzin na dole po strajku 2015 i za podziały na powierzchni przed 01.10.2015, za które również należy się Wam wynagrodzenie, ale tylko Jedność potrafi skutecznie wymóc na pracodawcy wypłatę należnych świadczeń o czym świadczą poniższe wyroki.

ccf20161105_1 ccf20161105_2 ccf20161105_3 ccf20161105_4ccf20161105_0001_1 ccf20161105_0001_2 ccf20161105_0001_3 ccf20161105_0001_4