Jedność objęła swoim działaniem Spółkę Restrukturyzacji Kopalń

Informujemy, że Związek Zawodowy „Jedność” objął swoją działalnością statutową wszystkie zakłady Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (w tym również KWK Krupiński i Jas-Mos).

I w związku z tym że SRK próbuje wzorem JSW SA łamać prawo, dzieląc nagrody Barbórkowe, informujemy że będziemy podejmować działania aby nasi członkowie, którzy są pracownikami SRK podobnie jak pracownicy JSW otrzymali z tego tytułu zadośćuczynienie. Więc Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wstępowania w szeregi Związku.

I tak jak wszystkim naszym członkom, tak również pracownikom SRK ( w tym przebywających na urlopach górniczych) zapewniamy pomoc we wszelkich problemach z pracodawcą. Informujemy jednocześnie że pracownicy którzy przeszli do SRK są uprawnieni do wszelkich świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SRK (pracownicy, którzy przeszli do SRK w trybie art. 231 k.p. przez okres 12 miesięcy od daty przejścia obowiązuje regulamin ZFŚS JSW S.A.).

Siedziba Związku znajduje się na pomoście autobusowym KWK Krupiński w pokoju 147, gdzie możecie dodatkowo zapoznać się z Regulaminami SRK.