Jastrzębskie Zakłady Remontowe – Zarząd

Związek Zawodowy „JEDNOŚĆ” PRACOWNIKÓW JZR Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie Zdrój
Zarząd Związku:
Gurgul Paweł – Przewodniczący Związku
Bodziuch Grzegorz – członek zarządu
Bilan Mariusz – członek zarządu
Jelonek Henryk – członek zarządu
Szlijan Adam – członek zarzadu
Wysocki Tomasz – członek zarządu