Jałmużna zamiast wyrównania płac na Knurów-Szczygłowice

Od stycznia 2016 prowadzimy spór zbiorowy z Jastrzębską Spółką Węglową, między innymi o wyrównanie płac w całej JSW SA, głównym powodem tego sporu są niewspółmiernie niskie zarobki górników z KWK Knurów-Szczygłowice do pozostałych zakładów JSW SA. Przez ten czas równolegle były prowadzone rozmowy pomiędzy związkami z KWK Knurów-Szczygłowice a Zarządem JSW SA, który mając tanią siłę roboczą na tej kopalni robi wszystko, aby tych płac nie wyrównać. I jak widać robi to skutecznie przekonując beton związkowy do podpisania aneksu do regulaminu wynagradzania tym samym powodując że zamiast zrównania płac do pozostałych kopalń, dalej będą najmniej zarabiającą grupą w JSW SA. Mało tego w trakcie rozmów wyszliśmy z propozycją do betonu związkowego o przyłączenie się do prowadzonego sporu w sprawie wyrównania płac lecz nasza propozycja została przez nich przemilczana, bo jak wiadomo wolą być na smyczy Zarządu i mieć „nić porozumienia” niż faktycznie powalczyć o wyrównanie płac.

Poniżej treść aneksu

Author: Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek