Informacja dla Pracowników Szkolenie i Górnictwo

Wszystkich Pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo pracujących w KWK Budryk zapraszamy do siedziby Związku Zawodowego „Jedność” ( budynek dawnej Dyrekcji pok. 102) w celu podpisania wspólnej listy sprzeciwu wobec polityki przymusowego zatrudniania w soboty i niedzielę.

Poniżej prezentujemy treść pism w tej sprawie

MX-2600N_20160907_070438_2 MX-2600N_20160907_070438_3MX-2600N_20160907_070438_4 MX-2600N_20160907_070438_5

Author: Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek