Informacja dla pracowników KWK Krupiński

W związku ze stwierdzeniem przypadków bezprawnego potrącania składek członkowskich na rzecz betonu związkowego, zwracamy się do pracowników KWK Krupiński, którzy w ramach alokacji pracowników przeszli na inne kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, aby sprawdzili swoje paski zarobkowe, czy dokonano im bezprawnych potrąceń na rzecz organizacji związkowych do których nie należą. W przypadku stwierdzenia takiego potrącenia prosimy o zgłaszanie się do siedzib Związku Zawodowego „Jedność”, gdzie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu odzyskania bezprawnie potrąconych składek.

 

Rozkład odjazdów autobusu w Beskidy

Zysk JSW za 2016r.

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA za 2016 r. osiągnęła zysk w wysokości 4,4 mln zł. Wynik samej JSW był […]