Informacja dla pracowników KWK Krupiński

Informujemy pracowników KWK Krupiński, którzy przechodzą aktualnie na inne kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w ramach alokacji, aby przed podpisaniem jakichkolwiek aneksów i porozumień zapoznali się z treścią podpisywanych dokumentów, a w przypadku wątpliwości zgłaszali się do naszych siedzib. Informacja ta jest na tyle istotna, bowiem po raz kolejny Zarząd JSW SA próbuje ograć pracowników proponując im niekorzystne i niezgodne z prawem warunki pracy, jednocześnie naginając prawo i wprowadzając Was w błąd przy podpisywaniu dokumentów, nawet do tego stopnia, że nie respektuje wyników ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która jednoznacznie określiła że pracownik może być delegowany na inne stanowisko tylko 1 raz w roku i nie na dłużej niż 3 miesiące.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgłaszajcie się do naszych siedzib, gdzie otrzymacie niezbędną pomoc.

Jedność dzieciom ZOO & AQUAPARK Wrocław zapisy

Informujemy że ruszyły zapisy na wyjazd do ZOO i aquaparku we Wrocławiu 10 czerwca tego roku.

Przeszeregowania stawek w JSW – nieprawidłowości

W związku ze stwierdzeniem wielu nieprawidłowości oraz wielu przypadków nadużyć podczas przyznawania przeszeregowań pracowników w poszczególnych zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej […]