Informujemy że dniu dzisiejszym (03.10.2017) zostało zawarte porozumienie w sporze zbiorowym rozpoczętym w dniu 05.07.2017 odnośnie wysokości bonów za posiłki profilaktyczne dla pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.. 

Zgodnie z tym porozumieniem ( treść porozumienia poniżej) wysokość tzw. flapsów zostaje podniesiona z kwoty 14 zł do 19 zł z wyrównaniem za miesiąc wrzesień.  Uprawnieni pracownicy do otrzymywania posiłków, otrzymają wraz z wypłatą październikową bony za wrzesień w wysokości 19 zł za każdy przepracowany dzień.

Jest to kolejne działanie Związku Zawodowego „Jedność” mające na celu niwelowanie dysproporcji pomiędzy pracownikami grupy kapitałowej JSW SA, przypomnimy że w dniu 22 września 2017 również na wniosek Jedności pracownicy SIGu zatrudnieni na dzień 01.09.2017 otrzymali dodatkowe świadczenie w wysokości 1400 zł brutto.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy JSW SIG zatrudnieni do czerwca br. (bez względu na ich przynależność związkową) przejdą na zasadzie alokacji pod Jastrzębską Spółkę Węglową w połowie listopada br.

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW