Dość mobbingu w KWK Budryk

Pomimo naszego zgłoszenia do PIP przypadków mobbingu w KWK Budryk uzyskaliśmy informacje, że działania takie nadal mają miejsce i w związku z tym zostaliśmy zmuszeni do bardziej radykalnych działań. W dniu dzisiejszym przesłaliśmy kolejne pismo zawierające już imiona i nazwiska konkretnych osób dopuszczających się takich czynów  do PIP jednocześnie informując o całej sprawie Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz Wiceministra Energi Pana Grzegorza Tobiszewskiego.

Dość takiego traktowania załóg górniczych, nie ma i nigdy nie będzie naszego przyzwolenia na takie praktyki.

Jednocześnie informujemy że kontrola w tej sprawie rozpoczeła się w dniu dzisiejszym i kopia tego pisma została również złożona na ręce inspektora przeprowadzającego kontrolę. W tym miejscu zwracamy się do Was aby w rozmowach z inspektorem nie ukrywać prawdy i mówić całą wszystko o szykanach jakie Was spotykają ze strony osób dozoru, najwyższy czas podnieść głowę i nie dawać się dalej zastraszać

treść pism w tej sprawie poniżej

Rozkład Jazdy Autobusów na narty do Jasna Chopok

 

oddają co ukradli?

W dniu dzisiejszym Zarząd JSW SA w porozumieniu z betonem związkowym i w obawie przed kolejnymi przegranymi sprawami sądowymi zakładanymi […]