Jak podała Gazeta Wyborcza w dniu dzisiejszym [03.03.2021] Centralne Biuro Antykorupcyjne wkroczyło do siedziby Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Katowicach, wg. GW zabezpieczono dokumenty w spółce SG
należącej do Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.

” Nakaz zabezpieczenia dokumentacji w związkowej spółce wystawili śledczy z Prokuratury Okręgowej w Katowicach, którzy prowadzą postępowanie dotyczące nieprawidłowości w JSW Innowacje. Na tej podstawie agenci CBA odwiedzili biurowiec śląsko-dąbrowskiej Solidarności w Katowicach. W budynku mieści się także siedziba Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarności” oraz należącej do niego spółki „SG”. To wydawca gazety i portalu górniczej „Solidarności”. Agentów CBA interesowały dokumenty dotyczące współpracy „SG” z JSW Innowacje.”

Według informacji GW śledczy wzięli pod lupę wszystkie umowy zawarte przez związkową spółkę z JSW Innowacje. Umowy dotyczyły doradztwa public relations, budowania wizerunku i przygotowywania publikacji prasowych na rzecz JSWI. Spółka „SG” miała na tym zarobić 614 tys. zł.

Dodatkowo JSWI zawarły z nią (i jeszcze prywatną osobą prowadzącą
działalność gospodarczą) umowę w sprawie stworzenia portalu internetowego Nowy Lewel. JSW Innowacje wydały na ten projekt 1,1 mln zł.

Jak podaje Wyborcza JSW Innowacje podpisały także umowy o współpracy z bratem przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

Źródło : Gazeta Wyborcza

Jedność App

FREE
VIEW