APEL DO ZAŁÓG GÓRNICZYCH

W związku z pandemią koronawirusa zwracamy się z apelem będącym jednocześnie prośbą do wszystkich załóg górniczych.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek objawy chorobowe, skontaktuj się z poradnią i lekarzem pierwszego kontaktu w celu otrzymania zwolnienia lekarskiego (możliwe jest uzyskanie „e-recepty” oraz „e-zwolnienia” przez telefon).

Na ten moment żadna ze spółek górniczych nie wydała jednoznacznych zaleceń dotyczących zachowania mającego na celu zaprzestanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Obecnie najlepszym sposobem jest izolacja osoby chorej i leczenie jej w odosobnieniu. Kopalnie to idealne miejsca do masowego rozprzestrzeniania choroby. Szanujmy siebie, swoje koleżanki i kolegów z pracy. Nie narażajmy ich na ryzyko zarażenia.

Wierzymy, że i tym razem załogi górnicze wykażą się odpowiedzialnością i zrozumieniem, izolując się od pozostałych ludzi w czasie choroby.

Szczęść Boże.

Garść informacji ze strony ministerstwa zdrowia poniżej

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak ochronić się przez zakażeniem?

Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

-w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,

-masz podwyższoną temperaturę,

-kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus?

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
Lista stacji epidemiologicznych

  LUB

zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Lista szpitali zakaźnych

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?

Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Zawiadomienie

Informujemy że nabożeństwo żałobne ŚP Artur Czauderna Odbędzie się 13 marca 2020 roku(piątek) o godzinie 11:00 w kaplicy cmentarnej w […]

Koronawirus – realne działania a nie pozoracja działań

W dniu dzisiejszym skierowaliśmy do Zarządu JSW oraz Sztabu Kryzysowego JSW pismo dotyczące trudnej sytuacji kopalń w związku z pandemią […]