APEL DO REPREZENTATYWNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W JSW

 

 

      W związku ze zgłoszonym żądaniem w dniu 23.11.2017 w ramach art. 7 ustawy  z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez reprezentatywne organizacje związkowe, domagającym się wypłaty 14-pensji oraz węgla deputatowego, apelujemy do autorów tego żądania o wypowiedzenie porozumień zawartych w 2015 roku oraz o rozwagę i ponowne przemyślenie swoich działań.  Przypominamy liderom reprezentatywnych organizacji związkowych, że w wyniku Waszych nieprzemyślanych działań załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA została w 2015 roku pozbawiona szeregu świadczeń, i jak widać dziś, nie wyciągnęliście z tego żadnych wniosków. Pragniemy w tym miejscu przypomnieć art. 4 ust. 2 ustawy na którą się powołujecie przy swoich żądaniach, który brzmi następująco „Jeżeli spór dotyczy treści układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa, wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę układu lub porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem ich wypowiedzenia” i w związku z tym wasze żądania bez wypowiedzenia porozumień z 2015 roku są bezpodstawne i bezprawne, tym samym próbujecie wciągać pracowników w kolejne nielegalne działania jak to miało miejsce w 2015 roku. 

Niezależnie od powyższego informujemy reprezentatywne organizacje związkowe, że w 2018 roku 14-ta pensja oraz deputat węglowy muszą być wypłacone bez względu na to, czy wypowiecie porozumienia, czy też nie, bowiem zarówno 14-ta pensja za 2014 rok oraz deputat węglowy w 2015 roku zostały podzielone na raty, co spowodowało 3 letni bieg terminu ingerencji w te świadczenia zgodnie z art. 91 § 3 kodeksu pracy i nie wypłacenie tych świadczeń w 2018 roku będzie naruszeniem prawa przez Zarząd JSW SA.

W naszej ocenie działania reprezentatywnych organizacji związkowych są zwykłym populizmem i wprowadzaniem zarówno pracodawcy jak i pracowników w błąd co do należnych świadczeń. Jeżeli reprezentatywne organizacje związkowe nie radzą sobie z interpretacją i tak już prostych zapisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz kodeksu pracy to wyrażamy wolę udzielania Wam porad prawnych w tym zakresie.

Poniżej treść apelu w tej sprawie 

Wyniki Referendum

Poniżej przedstawiamy wyniki referendum dotyczącego poparcia złożonego projektu ZUZP: – w referendum wzięło udział 52,73 % pracowników uprawnionych do głosowania. […]

10 lat Z.Z. „Jedność”

Dziesięć lat temu, przez wszystkich skazywana na porażkę załoga KWK Budryk zarejestrowała w Sądzie Związek Zawodowy „Jedność”. To była inicjatywa […]