Apel do członków Rady Nadzorczej JSW z wyboru załogi

Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. mając na uwadze zbliżające się wybory na członka Zarządu JSW SA z wyboru załogi, Apelują do członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi o poparcie inicjatywy wprowadzenia do Regulaminu Wyborów w celu zapewnienia zachowania gwarancji bezstronności oraz uczciwości przeprowadzanych wyborów, zapisu o możliwości powoływania „Mężów Zaufania” przez kandydatów ubiegających się o stanowisko członka Zarządu z wyboru załogi.

Oficjalne pismo w tej sprawie zostało dziś przesłane do Przewodniczącej Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Jak działa „cichy związkowy układ zamknięty” w JSW

Poniżej przedstawiamy artykuł redaktora Adama Grzeszaka opublikowany na polityka.pl W JSW są aż 122 związki zawodowe. Rywalizują ze sobą, walczą […]

Stanowisko Jedności w sprawie PPK

Od 01.07.2019r. JSW S.A. ma ustawowy obowiązek utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) który w naszej ocenie stanowi znaczące obciążenie dla […]