Apel do członków Rady Nadzorczej JSW z wyboru załogi

Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. mając na uwadze zbliżające się wybory na członka Zarządu JSW SA z wyboru załogi, Apelują do członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi o poparcie inicjatywy wprowadzenia do Regulaminu Wyborów w celu zapewnienia zachowania gwarancji bezstronności oraz uczciwości przeprowadzanych wyborów, zapisu o możliwości powoływania „Mężów Zaufania” przez kandydatów ubiegających się o stanowisko członka Zarządu z wyboru załogi.

Oficjalne pismo w tej sprawie zostało dziś przesłane do Przewodniczącej Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Author: Tomasz