5 mięsięcy od wybuchu na Pniówku

We wtorek, 20 września br. (pięć miesięcy od wybuchu na Pniówku)w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się trzecie posiedzenie Komisji powołanej przez Prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.

W trakcie obrad przedstawiciel przedsiębiorcy zaprezentował obecny stan zagrożeń w rejonie zdarzenia oraz omówił zakres i zaawansowanie prowadzonych prac o charakterze profilaktycznym w rejonie ściany N-6 w pokładzie 404/4+405/1 na poziomie 1000 m. Dyrektor OUG w Rybniku przekazał informacje o prowadzonych ze strony urzędu, we współpracy z Policją i Prokuraturą, czynnościach, mających na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Kierujący wyodrębnionymi spośród członków Komisji Zespołami przedstawili stan zaawansowania prac nad poszczególnymi ekspertyzami. Prace te mają na celu kompleksowe wyjaśnienie zagadnień związanych z przyczynami zaistnienia wybuchu metanu, charakterem tego zjawiska, współwystępowaniem zagrożeń naturalnych, zwłaszcza wybuchu pyłu węglowego w analizowanym rejonie, a także analizą sieci wentylacyjnej i oceną przeprowadzonej akcji ratowniczej.

Na obecnym etapie prac Komisja nie wskazała przybliżonego terminu wizji lokalnej w rejonie, gdzie doszło do katastrofy.

Źródło: WUG

Jedność App

FREE
VIEW