Wniosek do NIK o kontrolę JSW i Urzędów Górniczych

W obliczu tragedii jakie dotknęły w ostatnim czasie kopalnie Pniówek i Zofiówka, rodzi się wiele pytań i wątpliwości czy do tych zdarzeń musiało dojść. Zdajemy sobie...