Zawiadomienie

Łącząc się w bólu z rodzinami ofiar, zawiadamiamy o kolejnych uroczystościach pogrzebowych ofiar wstrząsu w kopalni Zofiówka.