Dzień: 6 marca 2019

6 marca 2019 Wyłącz

Będzie sprawa karna, za pomawianie i oczernianie.

przez Oskar Karwacki

Jak poinformował kandydat na członka zarządu JSW SA z wyboru załogi Marek Sękowski na swoim FanPage (link), zostały podjęte kroki…