Dzień: 1 marca 2018

1 marca 2018 Wyłącz

Spółka Węglowa czy Związkowa

przez Oskar Karwacki

Wszyscy od dłuższego czasu widzimy duchy wszechwładnych kretynów, krążące po  kopalniach. Każdy z pracowników zauważył, że władze na kopalniach chce…